Døgnbemandet telefon på 22 69 18 11

Botilbud på Tværs er et alsidigt botilbud, der tilbyder en række forskellige løsninger, der alle tilpasses individuelt efter den enkelte borger.

Borgere visiteres hertil efter Lov om Social Service, men kan samtidig have forskellige strafferetlige foranstaltninger. På den døgnbemandet telefon træffes altid en visitationsansvarlig, der kan hjælpe uanset hvad klokken er.

Bliv ringet op af os!

Ønsker du at høre mere om vores tilbud, så vil vi gerne ringe dig op.

Du vil høre fra os inden for 24 timer, eller på først kommende hverdag.

Ved akutte henvendelser ring på vores døgnbemandet telefon 22 69 18 11

Tom-200x200

“Arbejdet i Botilbud på Tværs er mit liv, jeg føler, at jeg gør en forskel her og gør noget godt for borgerne.”

 

Tom, medarbejder siden 2002

berit200x200ny

“Arbejdet i Botilbud på Tværs giver mig følelsen af at være en del af et større fællesskab, der vægter de menneskelige værdier og individuelle behov højt, i ønsket om at skabe udvikling for borgerne.”

 

Berit, medarbejder siden 2009 

sven-200x200

“På Botilbud på Tværs gør vi en forskel for de borgere vi arbejder med. Vi arbejder med livskvalitet og for at borgeren med udgangspunkt i sine egne forudsætninger udvikler sig og bliver mere selvhjulpen.”

 

Sven, medarbejder siden 2003 

Jess-200x200

“Som ansat på Botilbud på Tværs er det givende, at man kan gøre brug af sin livserfaring i arbejdet med borgerne.”

 

Jess, medarbejder siden 1998 

Denis-200x200

“På Botilbud på Tværs oplever jeg glæden ved at arbejde med noget jeg tror på, på en måde jeg tror på. Når man identificerer sig med det menneskesyn, den kultur og de værdier der hersker i en organisation får man følelsen af at høre til.

Denis, medarbejder siden 2017

Benni-200x200

“Borgerne på Botilbud på Tværs møder nogle mennesker, som ikke er bange for dem eller skræmt over at de har det svært. De bliver en del af et fællesskab, som er præget af humor og livsglæde.

Benni, medarbejder siden 2007

Anja-200x200

“På Botilbud på Tværs møder borgerne nærværende og passioneret personale, som vil støtte og hjælpe dem med at navigere i deres forhåbninger omkring livet.

Anja, medarbejder siden 2017