behandlingstilbud

Tværs

En organisation der har sine rødder tilbage i opgøret med storinstitutionerne og masse produktionstanken inden for institutionsområdet helt tilbage i slutningen af firserne. Formålet er tilbud til de mest udsatte, inklusion i samfundet som alternativ til parallelsamfund, herunder vejledning, rådgivning, uddannelse, supervision etc. i forhold til målgruppen.

Træningsboliger Tværs

Et tilbud til de mest sårbare personer i eget hjem. Ud fra en tanke om involvering og relationsdannelse, har vi mange års erfaring i at yde bostøtte i eget hjem. Særligt til den gruppe af borgere, hvor det ellers kan være vanskelligt at etablere et samarbejde og få lov at yde den nødvendige støtte. Vi har erfaringer med at komme ind hvor andre opgivet og samle borgere op og fastholde et tidligere opnået funktionsniveau. Til tider lykkedes det i de mere massive indsatser også at skabe relevant udvikling for målgruppen.

Botilbud Tværs

Oprindeligt skabt som et alternative til enkeltmandsprojekter. Tanken var at skabe en organisation der skabte institutionen omkring individet, i stedet for at putte individet ind i en institution. Tanken var at en fleksibel institution der havde sit fokus på borgeren var bedre og mere effektiv end en stor institution der havde enkeltmandsprojekter "ved siden af", da dette opleves voldsomt marginaliserende. Vi har gennem årene lavet mange sammenkørte projekter, hvor det kan bo flere borgere sammen, men stadig med forkus på den enkelte. Vi er pt. ved at udvikle et § 108 tilbud som "aftager" fra vores projekter, hvor der kan bo mange sammen i egne lejligheder med mulighed for støtte

Himmerlandsskolen Tværs

Etableret som et udslusningsprojekt for anstalten Herstedvester. Med henblik på at sluse denne målgruppe tilbage til et samfund, med mulighed for at fungere som borgere på lige vilkår med os andre. Over årene har vi haft mange udslusninger fra Herstedvester, men målgruppen omfatter også i dag unge voksne der på grund af forskellige psykiske udfordringer er kommet på kant med loven og normerne og har brug for et kortere eller længere ophold for at lære noget basalt om at leve et selvstændigt liv og få bedre mulighed for at være en aktiv del af samfundet.

Solhaven Tværs

Med udgangspunkt i Tværs' oprindelige idegrundlag og i det vakuum konkursen af Solhaven skabte, har man på Tværs besluttet at etablere en ungdomsinstitution som et alternativ til de lukkede institutioner. Ud fra en grundlæggende holdning til at man ikke kan lære at fungere i et samfund man er isoleret fra, har vi i en almindelig villa etableret et opholdssted til den mest belastede gruppe af unge, for at give dem mulighed for at fungere i samfundet og få samfundet til at fungere med dem. Tanken er stadig inklusion i skole og på arbejdsmarked, men med udgangspunkt i den enkelte unge og dennes håb og drømme.

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred