​Bostøtte på tværs ( § 85 )

Bostøtte på Tværs er rettet mod borgere, der kan bo selv med en vis grad af støtte, og som kan omgås andre, herunder ikke er udadreagerende i svært uforudsigelig grad. Målgruppen er stadig borgere med komplekse problematikker i form af psykiske problematikker og begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet​

​Beskrivelse af Bostøtte på Tværs (§85)

Støtte i egen bolig er vores behandlingstilbud til borgere med et begrænset behov for støtte og primært med behov for støtte til specifikke opgaver. Borgeren er altså mere selvhjulpen end borgere med behov for bostøtte.
Beboerens team udarbejder en behandlingsplan ud fra konkret aftalt antal timer og målsætning. Tilbuddet kan også inkludere tilkaldevagt.


​Det skal bemærkes, at borgere i dette tilbud, i modsætning til målgruppen for vores øvrige behandlingstilbud, ikke må være i et omfattende misbrug. I så fald bør borgeren opstartes i et af vores øvrige tilbud, som inkluderer behandling af omfattende misbrug.

Læs mere om vores pædagogik og behandling under menupunktet Om os.

Faciliteter og beliggenhed for støtte i egen bolig

Målgruppen for dette tilbud forventes selv at have en bolig, hvorfor tilbuddet ikke indbefatter bolig. Vi er dog gerne behjælpelige med at finde en velegnet bolig.

Ligesom vores bostøtte-tilbud kan også støtte i egen bolig etableres over hele landet.

Særligt for målgruppen

Bostøtte på Tværs er til relativt velfungerende borgere over 18 år. Ved velfungerende forstås, at borgeren skal kunne omgås andre og skal kunne administrere at bo selv; naturligvis med behov for støtte. 

Som vores øvrige målgruppe har borgere med behov for §85 dog stadig komplekse problematikker som eksempelvis flere psykiatriske diagnoser, udadreagerende adfærd, sociale vanskeligheder og begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ligeledes har borgeren behov for et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud af høj kvalitet. 

Eventuelt har borgeren en behandlingsdom eller behov for alternativ afsoning. Herudover har borgere, der modtager dette tilbud, ofte, men ikke nødvendigvis, modtaget behandling i et af 

Tværs' andre tilbud og er nu klar til at komme videre.

Læs mere om målgruppen under menupunktet Målgruppe.

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred