Botilbud på Tværs (§ 107 og § 108)

Botilbud på Tværs tilbyder individuelle projekter og samkørte projekter for voksne over 18 år. Både individuelle projekter og samkørte projekter er for borgere med særligt komplekse problematikker, som af forskellige årsager har behov for døgndækning og længerevarende eller permanent specialpædagogisk behandling.

Beskrivelse

Såvel individuelle som samkørte projekter tilrettelægges individuelt og med fokus på den enkeltes udviklingspotentiale og struktureringsbehov, i trygge og forudsigelige rammer.

​​Beboeren indretter selv sit værelse eller sin lejlighed ved ankomsten i samarbejde med en medarbejder ud fra beboerens ønsker og behov. Beboeren har en kontaktperson, som kan tilkaldes året rundt og døgnet rundt. 

Vi er godkendt til anbringelse efter §107 og §108 med henholdsvis 10 og 6 pladser.​ Pladserne kan oprettes med meget kort varsel og på alle tider af døgnet og året, ligesom vi gerne kører ud og henter borgeren.

Læs mere om vores pædagogik og behandling under menupunktet Om os.

Særligt for målgruppen

Dette tilbud er sammensat til vores mest komplekse målgruppe. Her gælder det, at borgeren har meget svært ved at omgås andre på indskrivningstidspunktet. ​Borgeren har brug for omfattende støtte og specialpædagogisk behandling, og der er behov for døgndækning og et særligt, individuelt tilrettelagt behandlingsforløb.

Målgruppens problemstillinger kan indbefatte udadreagerende adfærd, ADHD, skizofreni, autisme, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser/alkoholmisbrug/stofmisbrug, udviklingshæmning, seksuelt krænkende adfærd m.m.

 

Alle har sociale og uddannelses- eller arbejdsmæssige problematikker, og mange har et eller flere afbrudte institutionsophold bag sig. 

Nogle har en behandlingsdom, mens andre tager frivilligt ophold.

Læs mere om målgruppen under menupunktet Målgruppe.

Faciliteter og beliggenhed

Botilbud på Tværs råder over egnede boliger i Vesthimmerlands kommune. Faciliteterne varierer afhængigt af, hvor boligen ligger, men fælles for boligerne er hjemlighed, hygge og udendørs arealer.​

Både individuelle projekter og samkørte projekter kan etableres over hele landet, og Tværs yder gerne rådgivning omkring egnet bolig.

Forskellen på individuelle projekter og samkørte projekter

​Samkørte projekter er at sammenligne med individuelle projekter, hvor to eller tre beboere bor i hver deres bolig, men på samme matrikel. Dette danner udviklingspotentiale og kan udfordre indenfor flere dimensioner, idet beboerne blandt andet trænes i at bo sammen og efterhånden kan blive klar til en anden foranstaltning, eksempelvis kollegium eller bostøtte. 

Desuden mindskes behovet for pædagogisk personale, hvilket afspejles i prisen.

Det vurderes fra sag til sag, hvorvidt en borger egner sig til samkørte projekter. Det er ikke alle, der på indskrivningstidspunktet evner samkørte projekter, men mange bliver det, efterhånden som behandlingen skrider frem.

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred