Himmerlandsskolen på Tværs (§66 og §107)

Himmerlandsskolen på Tværs er ikke en skole, som navnet ellers kunne hentyde til, men stedet var oprindeligt en landsbyskole og deraf navnet. I dag er stedet bygget om og fungerer som botilbud for voksne med komplekse problemstillinger, der tager frivilligt ophold eller har en behandlingsdom, samt som udslusnings- og træningsbolig

Bemærk, at Tværsskolen, selvom tilbuddet er godkendt til §66, gælder dette kun én 17-årig ung. Årsagen er, at en ung, som man forventer, har brug for længerevarende behandling, undgår at skulle bo midlertidigt i et botilbud for unge. Bostedet fungerer altså i praksis for beboere på 18 år og derover.

Beskrivelse

Himmerlandsskolen på Tværs ligger i landlige omgivelser i Himmerland og er normeret til 6 pladser, hvor den halve plads udgør udslusningsboligen. 

Tilbuddet er for borgere, der har brug for et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb med fokus på udvikling og strukturering for den enkelte. Her er trygge og forudsigelige rammer, og personalet er kompetent og samarbejder tæt om den enkelte. Hver beboer har én fast tilknyttet kontaktperson, der kan tilkaldes døgnet rundt, alle årets dage. Desuden er her døgnbemanding. 

Læs mere om vores pædagogik og behandling under menupunktet Om os.

Særligt for målgruppen

Som vores øvrige målgruppe er beboere på Tværsskolen udfordret af komplekse problemstillinger såsom udadreagerende adfærd, psykiske diagnoser, sociale problemstillinger og begrænset tilknytning til og erfaring med uddannelses-/arbejdsmarkedet.​

Det er nødvendigt, at borgeren kan bo sammen med tre til fire andre personer og evner en vis grad af socialt samvær på indskrivningstidspunktet. Er dette ikke tilfældet, kan borgeren eventuelt starte i et individuelt eller samkørt projekt. Gennem tiden er en del af Himmerlandsskolen på Tværs beboere, som på indskrivningstidspunktet har haft meget komplekse problematikker, startet i Botilbud på Tværs, og i takt med at behandlingen skredet frem, er de blevet klar til at flytte over på Himmerlandsskolen på Tværs.

Læs mere om målgruppen under menupunktet Målgruppe.

Faciliteter

Hver beboer får eget værelse eller lejlighed, som indrettes ved ankomsten i samarbejde med en medarbejder ud fra beboerens ønsker og behov.​ Her er fælles køkken- og toiletfaciliteter, hvilket indgår som vigtige dele af blandt andet de sociale og struktureringsmæssige led i behandlingen. Desuden eget køkken i lejlighederne. 

 

Vi har også internt værksted indenfor træ og metal, hvor vi laver arbejdsprøvning. Vi samarbejder herudover med lokale arbejds-, undervisnings- og fritidstilbud. Vores erfaring med samarbejdet er, at det giver beboerne en tilknytning til lokalsamfundet og stolthed af deres arbejde, som de sjældent tidligere har oplevet. Det giver selvtillid og motivation til at prøve igen.    

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred