​Solhaven på Tværs (§ 66)

Solhaven på Tværs er et nystartet opholdssted for Unge i alderen 14 – 18 år. Opholdsstedet er startet som en del af organisationen Tværs, i samarbejde med de oprindelige grundlæggere af det nu lukkede Solhaven i Farsø.

Med udgangspunkt i Tværs' oprindelige idegrundlag og i det vakuum konkursen af Solhaven skabte, har vi valgt at etablere en ungdomsinstitution som et alternativ til de lukkede institutioner. Ud fra en grundlæggende holdning til at man ikke kan lære at fungere i et samfund man er isoleret fra, har vi i en almindelig villa etableret et opholdssted til den mest belastede gruppe af unge, for at give dem mulighed for at fungere i samfundet og få samfundet til at fungere med dem. Tanken er stadig inklusion i skole og på arbejdsmarked, men med udgangspunkt i den enkelte unge og dennes håb og drømme. 

Beskrivelse

​Solhaven på Tværs ligger i landlige omgivelser i Himmerland ved Farsø. Her er plads til 5 unge i alderen 14-23 år. Herudover har vi 2 akutpladser, se mere under menupunktet Akutanbringelse og akutplacering.

​Tilbuddet er for unge, der har brug for et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb med fokus på udvikling og strukturering for den enkelte. Her er trygge og forudsigelige rammer, og personalet er kompetent og samarbejder tæt om og med den enkelte. Hver beboer har én fast tilknyttet kontaktperson, der kan tilkaldes døgnet rundt, alle årets dage. Desuden er her døgnbemanding.

Læs mere om vores pædagogik og behandling under menupunktet Om os.

Særligt for målgruppen

De unge på Solhaven på Tværs er, som den øvrigemålgruppe i Tværs, udfordret af komplekse problemstillinger såsom udadreagerende adfærd, psykiske diagnoser, sociale problemstillinger og begrænset tilknytning til og erfaring med skole og uddannelse.​

​Det er nødvendigt, at den unge kan bo sammen med tre til fire andre personer og evner en vis grad af socialt samvær på indskrivningstidspunktet. Tanken er at det er i samspillet med andre unge og ansvarlige voksne, at den enkelte unge kan få mulighed for at udvikle sig og tilegne sig nogle af de færdigheder den enkelte har behov for i et selvstændigt voksenliv. Det er muligt at fortsætte i udslusning efter ophold på Solhaven Tværs.

Såfremt det vurderes nødvendigt med et behandlingsforløb ind i voksenalderen, er dette muligt i et af de andre tilbud i organisationen Tværs.

Læs mere om målgruppen under menupunktet Målgruppe.

Faciliteter

Hver ung får eget værelse, som indrettes ved ankomsten i samarbejde med en medarbejder ud fra beboerens ønsker og behov.​ Her er fælles køkken- og toiletfaciliteter, hvilket indgår som vigtige dele af blandt andet de sociale og struktureringsmæssige led i behandlingen.

Vi forventer at kunne etablere internt værksted indenfor træ og metal, hvor vi kan have dagfunktion for de der af forskellige grunde ikke er skoleparate. Farsø skole har tidligere drevet skoletilbud for det nu lukkede Solhaven og har erfaring med skoletilbud til målgruppen. Vi samarbejder herudover med lokale undervisnings-, fritids- og arbejdstilbud. Vores erfaring med samarbejdet er, at det giver de unge en tilknytning til lokalsamfundet, oplevelse af succes og stolthed af deres arbejde, som de sjældent tidligere har oplevet. Det giver selvtillid og motivation til at prøve igen.    

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred