​Målgruppe

​Målgruppen for Tværs' specialpædagogiske behandlingstilbud og udredningsopgaver er præget af komplekse problemstillinger. De fleste har flere psykiatriske diagnoser, udadreagerende adfærd og begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nogle har, når de ankommer hos os, (behandlings-)domme, herunder sædelighedsdomme, eller de kan have tilknytningsforstyrrelse, være udviklingshæmmede eller have selvskadende adfærd. Desuden har nogle, når de ankommer hos os, et misbrug af alkohol, stoffer eller andet. Nogle har lidt af det hele.

Om alle, der kommer på Tværs, kan man sige, at de har haft en hård start på livet og trænger til hjælp til at blive rettet lige så stille ud.

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred