diagnoser og problematikker

Målgruppen for Tværs' behandlings- og udredningstilbud har overordnet set komplekse problemstillinger inden for både det psykiatriske, sociale, kognitive og adfærdsmæssige område. Som et af få steder i landet tager vi også imod borgere, som er i aktuelt alkohol-/stofmisbrug og/eller har seksuelt krænkende adfærd

Målgruppens diagnoser

Fælles for målgruppen er, at de er kendetegnet ved flere af følgende diagnosegrupper (WHO ICD-10):

 • Tilknytningsforstyrrelse

 • Adfærdsforstyrrelser

 • ADHD

 • Skizofreni

 • Angstlidelser, herunder OCD/tvangslidelser

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Seksuelle afvigelser

 • Autisme

 • Udviklingshæmning i varierende grader

Målgruppens problematikker

Målgruppens problematikker kan vise sig ved noget af følgende:

 • Uforudsigelig og udadreagerende adfærd​

 • Empati- og tilknytningsproblematikker

 • ​Hjerneskade, erhvervet eller medfødt (fx føtalt alkoholsyndrom)

 • Sociale vanskeligheder

 • Alkohol-/medicin-/stofmisbrug
 • Selvskadende adfærd
 • Selvmordstanker og -adfærd
 • Seksuelt krænkende adfærd
 • Højt konfliktniveau
 • Kriminalitet

 • Uddannelses-/arbejdsmæssige vanskeligheder

 • Et eller flere afbrudte institutionsophold

Læs mere om målgruppen under de enkelte behandlingstilbud.

Telefon (Administration): 9863 3100

 • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
 • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

 • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

 • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred