​Nyhedsoversigt, seneste nyheder fra Tværs

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, med store som små ændringer. Alle ændringer vil blive registreret på denne side.

Vi bestræber os på, at udgive 4 nyhedsbreve om året. hhv. et om sommeren, efteråret, vinter og forår.

Nyhedsbrev, vinter 2016/17 – december, januar, februar og marts

December, jul og nytår forløb fredeligt og hyggeligt i hele Tværs.

Medio februar blev der indskrevet en ny beboer i Botilbud på Tværs. Stort velkommen til ham.

Der er ansat en ny teamleder Erik Andersen pr. 1. februar 2017. Erik kommer fra en stilling som afdelingsleder på et botilbud ved Herning. Han har tidligere været ansat i Tværs og vi er glade for at byde ham velkommen igen.

Vores mangeårige IT medarbejder Michael har valgt at tage yderligere uddannelse og er netop startet på uddannelsen til maskinmester. Det ønsker vi ham held og lykke med. Vi giver dog ikke helt slip på ham, men fortsætter med at kunne drage nytte af hans assistance i det omfang det er muligt.

Vores forstander gennem mange år Jøsse – Jørgen Toft Kristensen gik på pension den 31. marts 2017 efter der gennem de sidste år er gennemført et generationsskifte. Der blev sagt tak for tiden sammen ved en reception samme dato. Jøsse vil dog fortsat følge os og være at møde i huset bl.a. som fast medlem af bestyrelserne. Vi ønsker ham et dejligt og velfortjent otium. 

Nyhedsbrev, efterår 2016 – september, oktober og november

Den 8. august 2016 havde Botilbud på Tværs uanmeldt tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Nord. Den tilsynsførende besøgte tre afdelinger og talte med beboerne.

Folketingets høring om behandlings- og botilbud i psykiatrien

Den 7. juni 2016 deltog repræsentanter fra Tværs i Folketingets høringen om behandlings- og botilbud i psykiatrien på Christiansborg. Ud fra debatten i medierne, blev vi opmærksom på, at Københavns Kommune har en del borgere, som de finder svære at placere, ligesom de havde afsat ekstra midler til at finde nye botilbud til borgere, som på daværende tidspunkt var placeret på store institutioner omkring København. Disse borgere var særligt svært placerbare på grund af svære psykiatriske lidelser, misbrug og voldsom adfærd. Da dette jo netop er Tværs´ målgruppe og de borgere vi særligt gerne arbejder med, blev der taget kontakt til Københavns Kommune.

Den 22. september 2016 havde vi besøg af en jurist og to sagsbehandlere fra Københavns Kommune som fik en rundvisning og hørte om Tværs. Der blev indgået aftale om, at Københavns Kommune kunne placere 4 borgere hos Tværs i løbet af efteråret.

Vi gik straks i gang med at ombygge en afdeling, således at der var 4 gode nye lejligheder med to værelser, køkken og bad. Denne ombygning startede i oktober og var endeligt helt færdig i starten af 2017, hvor den sidste af de 4 beboere flyttede ind. Vi byder dem et rigtigt stort velkommen. Vi er glade for at de bor hos os og vi glæder os til at lære dem bedre at kende.

Denne opstart af en ny afdeling har betydet, at vores teamledere har fået nye udfordringer. Der er ansat en hel del nye medarbejdere (antal) i Botilbud på Tværs – også stort velkommen til alle dem. Det giver et dejligt frisk pust at få nye kollegaer.

Tværs har tidligere fundet det svært at rekruttere fagligt relevant uddannede medarbejdere. Det har vist sig ikke at være svært denne gang. Der har været mange ansøgere og jobsamtaler og alle ny ansatte er enten særlig fagligt uddannet eller har mange års erfaring. Dette har bevirket, at der nu primært er ansat medarbejdere med relevant faglig uddannelse i Tværs.

Samtidig er vi så heldige at have ansatte som har mod på, at uddanne sig til pædagoger i egen tid. Der er netop startet tre medarbejdere op på uddannelse og vi følger spændte deres udvikling.

Himmerlandsskolen på Tværs havde anmeldt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Nord den 30. september 2016. Besøget forløb som forventet godt. Der er ingen påbud i forhold til Himmerlandsskolen på Tværs og der er gennemgående givet flotte karakterer.

Den 18. oktober 2016 havde Botilbud på Tværs anmeldt tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Nord. Besøget forløb rigtig fint som forventet. Der er ingen påbud på Botilbud på Tværs.

Tværs´ først ankomne beboer har i december holdt 20 års jubilæum. Dette blev fejret med lækker wienersnitzel fra lokalt køkken i hans hjem, sammen med dem han ønskede skulle deltage. 

Nyhedsbrev, Sommer 2016

Det har været en travl opstart på sommeren, første halvdel af juni gik meget hurtigt, derefter har vi kunnet koncentrere os lidt mere om hverdagen herhjemme.
​Vi har i kølvandet på Esbjerg, Randers, Aalborg, Odense og Københavns kommuners åbne brev til Karen Ellemand, Sophie Løhde og Søren Pind, forfattet et brev til ministrene hvor vi gør opmærksomme på at vi ikke oplever problematikken på samme måde, og at vi mener at der findes tilbud, herunder vores eget, til målgruppen. Det samme brev er sendt til de fem afsender kommuner med henvisning til at vi selvfølgeligt står til deres rådighed hvis de ønsker at drøfte problemstillingen eller hvis vi skal være behjælpelige med at løse den.

Brevet til ministrene kan hentes her (Hent brev til ministrene) samt følgebrev til kommunerne. (Hent følgebrev)

Vi har været til høring på Christiansborg i forhold til de problemer der i øjeblikket er fokus på i forhold til socialpsykiatrien, og har hørt mange bud på at problemet skal og kan løses i små inkluderende botilbud hvor den enkelte borger og dennes behov er i centrum. Ikke mange peger på nye og mere indgribende institutioner. Derudover er der fokus på at måden vi har organiseret botilbudsområdet med store altfavnende offentlige institutioner er løsningen, måske snarer en del af problemet.

En af vores borgere i anledningen af sin 50års fødselsdag afhold koncert for medarbejdere og beboere, i vores telt ved hovedbygningen på Svoldrupvej 35. Det var en dejlig oplevelse at se alle have en dejlig dag.

Vi har i juni måned også sagt farvel til to beboere, en på Himmerlandsskolen Tværs og en i Botilbud Tværs. Det er altid bedrøveligt at skulle sige farvel, især når det ikke er noget nogen ønsker. Men ud af nødvendighed kan der jo også komme gode ting. Tak for tiden sammen og held og lykke i fremtiden.

Fredag d. 24 juni kunne vi sige goddag til en ny beboer på Himmerlandsskolen Tværs. Velkommen til vedkommende og vi glæder os til at skulle samarbejde i fremtiden.

April, 2016

Solhaven på TVÆRS er klar til at modtage børn og unge.

Socialtilsyn Nord har nu endelig godkendt Solhaven på Tværs, som opholdssted for børn og unge, $66 stk. 1, nr. 5.

Solhaven på Tværs arbejder primært med unge der udviser massive adfærdsforstyrrelser. Der kan være tale om mennesker som udover massive adfærdsforstyrrelser kan have organiske hjerneskader, kognitive dysfunktioner og/eller psykiatriske diagnoser. Fælles for de unge er, at de ofte er præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig.

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred