Personalegruppen på Tværs

Socialrådgiverne

​Vores socialrådgivere indgår som en del af teamledelsen omkring beboeren og er med til at tilrettelægge og strukturere indsatsen omkring beboeren. Derudover koordinerer socialrådgiverne det eksterne samarbejde med kommuner, psykiatri, Kriminalforsorgen med videre.

Eksternt tilknyttede fagpersoner

Er der behov for psykologisk udredning og samtaleforløb, har vi blandt andet tilknyttet en autoriseret psykolog, en psykiater og to neuropsykologer.

Desuden har vi et mangeårigt samarbejde med blandt andet psykiatrien i Aalborg og Aarhus, retspsykiatrien i Aalborg og Aarhus, Kriminalforsorgen med flere.

Det administrative personale

Vores administrative medarbejdere er organisationens blæksprutter. De står for alt fra regnskab og budgetter til kalenderstyring og bogholderi

Det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale udfører det konkrete behandlingsarbejde. Vi har i Tværs tradition for at ansætte såvel pædagoger som medarbejdere med anden relevant uddannelse.

Sidstnævnte er gerne personer med håndværker- eller sundhedsuddannelse og med solid erfaring indenfor deres fag. For eksempel er håndværksuddannet medarbejdere en fordel, idet mange beboere har interesse indenfor håndværksfeltet og kan identificere sig hermed.

Alle vores medarbejdere, både pædagoger og medarbejdere med anden relevant uddannelse, gennemgår vores interne uddannelse i specialpædagogik. Uddannelsen består af 9 moduler og indeholder såvel teori som praktiske øvelser. Læs mere om vores uddannelse underTværsuddannelsen

For at kunne yde den bedste behandling til vores beboere deltager behandlingspersonalet i supervision hos vores autoriserede psykolog. Han har også selv tidligere arbejdet pædagogisk med målgruppen og har over 10 års erfaring indenfor området

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred