målgruppen for udredning

De borgere og familier, hvor Tværs yder assistance, karakteriseres typisk ved mange og komplekse problemstillinger. I familierne oftest hos flere af familiemedlemmerne

Særligt for målgruppen​

 • Udsatte unge og voksne over 18 år med komplekse problemstillinger
 • Udsatte børn og unge i alderen 12 til 17 år med komplekse problemstillinger
 • Udsatte familier med komplekse problemstillinger

Læs eventuelt mere om målgruppen under menupunktet Målgruppe.

Eksempler på målgruppens problemstillinger

 • Udadreagerende adfærd
 • Alkohol-/medicin-/stofmisbrug
 • Psykiatriske diagnoser, fx ADHD, personlighedsforstyrrelse, skizofreni
 • Kriminel adfærd
 • Manglende eller begrænset tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse
 • Hjerneskade (erhvervet eller medfødt, fx føtalt alkoholsyndrom)
 • Udviklingshæmning i varierende grader
 • Selvskadende adfærd
 • Selvmordstanker og -adfærd
 • Seksuelt krænkende adfærd
 • Somatisk sygdom
 • Højt konfliktniveau

Telefon (Administration): 9863 3100

 • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
 • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

 • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

 • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred