Kursus- og rådgivningsafdeling

Botilbud på Tværs har i kursus- og rådgivningsafdelingen sammensat et team af medarbejdere, der med deres vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde er i stand til at rådgive, sammensætte kurser og give supervision til Botilbud, Institutioner, Kommuner og Uddannelsesinstitutioner, som ønsker at opkvalificere deres ledere, medarbejdere og studerende.

Uanset om man har brug for kurser, rådgivning eller supervision bliver opgaven individuelt tilrettelagt, således den tager udgangspunkt i modtagerens konkrete udfordringer og behov.

Generelt om Kursus- og Rådgivningsafdelingen

 

Botilbud på Tværs har mere end 30 års erfaring med drift af botilbud og pædagogisk behandling af svært belastede børn, unge og voksne. I årenes løb er vi lykkes med at løse yderst vanskelige opgaver med svært belastede personer, som var opgivet af alle andre. At vi har haft succes med disse opgaver skyldes især, at vi har prioriteret personlig og faglig kompetenceudvikling til vores medarbejdere. 

Vi har således på baggrund af vores mangeårige eksistens og erfaring med svært belastede børn, unge og voksne opbygget en gedigen erfaring og specialviden, som vi gerne vil dele med andre. Derfor tilbyder vi kurser, rådgivning og supervision til botilbud, institutioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner. For information om opbygning af kursus-, rådgivnings- og supervisionsforløb klik her.

Vores team af fagspecialister består af medarbejdere med uddannelsesmæssig baggrund, der gør dem i stand til at tilbyde kurser, rådgivning og supervision på en lang række pædagogiske, psykologiske, juridiske og driftsmæssige områder. Hver opgave er individuelt tilpasset den enkelte virksomhed og kan afholdes i hele landet.

For eksempler på kursus-, rådgivnings- og supervisionsforløb klik her.

Opbygning af Kursus-, Rådgivnings- og supervisionsforløb

 

For at sikre, at I får den helt rigtige løsning, vil der forud for kursus-, rådgivnings- eller supervisionsforløbet være en dialog mellem jer og Botilbud på Tværs. I denne dialog får I vederlagsfri sparring på indholdet og opbygning af jeres forløb.

Alt efter indholdet af forløbet kan den medarbejder, der står for forløbet være psykolog, socialrådgiver, jurist, revisor eller pædagog.

Alle forløb kan tilrettelægges for såvel store forsamlinger, som små grupper og undervisningen kan foregå på klassisk vis eller være suppleret med praktiske øvelser og workshops.

I rådgivningsforløb tilbyder vi, at følge dagligdagen hos jeres personale i en periode, således vi ud fra vores observationer kan strikke et relevant forløb sammen, hvor personale opkvalificeres til at håndtere tunge pædagogiske opgaver.

Når man arbejder med svært behandlingskrævende børn, unge eller voksne kan det indimellem være gavnligt at modtage ekstern supervision for at sikre, at man kan levere den bedst mulige behandling. Vi har lang erfaring med supervision af behandlingspersonale og undervisere, og vores brede erfaringsgrundlag gør os i stand til at tilpasse emnet for supervisionen til det aktuelle behov.

Vi tilbyder både supervision på baggrund af akut opstående episoder, men også længerevarende og planlagte supervisionsforløb.

Eksempler på kursus-, rådgivnings- og supervisionsforløb

 

Til inspiration ses nedenfor ses en række eksempler på opgaver, som vi har løst. Listen er ikke udtømmende, og vi er altid parate til at strikke et individuelt forløb sammen, der sikrer at I får de redskaber, der sikrer en relevant opkvalificering af Jeres medarbejdere.

 • Pædagogisk forståelse af psykiatriske diagnoser.
 • Socialpædagogisk behandling af svært belastede børn, unge eller voksne.
 • Magtanvendelse, indgreb i selvbestemmelsesretten og identificering af skjult magt.
 • Voksenansvarsloven og magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år.
 • Håndtering af databeskyttelsesforordningen i praksis på et botilbud, herunder etik og tavshedspligt.
 • Ramme- og projektbeskrivelse, samt supervisionsarbejde omkring etablering af specialprojekt med interview og intervention i forhold til nærmeste pårørende.
 • Erfaringsudveksling og opkvalificering af personale og indsatser.
 • Driftsorienteret og økonomisk rådgivning til botilbud.
 • Samspilsproblemer med beboerne.
 • Konflikter i personalegruppen.
 • Hjælp til håndtering af voldsomme episoder, som eksempelvis en beboers selvmordsforsøg eller vold mod øvrige beboere eller personale.
 • Nytænkning af pædagogiske metoder.
 • Psykologsamtaler med borgerne.Deltagelse i plejeopgaver i forhold til en særligt udsat borger i hjemmeplejen med efterfølgende undervisning og supervision med henblik på opkvalificering af indsatsen omkring borgeren og medarbejdergruppen.
 • Supervision af medarbejdergrupper og enkelte medarbejdere.
 • Undervisning i målgruppeforståelse.
 • Pædagogisk sparring i forhold til særlige borgere og faglige udfordringer.
 • Medicinhåndtering.
 • Udarbejdelse af instrukser i henhold til krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

​​

Hjælp til indretning og opstart af bosteder institution

 

Som noget særligt for kommuner udenfor Vesthimmerland tilbyder vi assistance til opstart af individuelle projekter eller institutioner.

Grundskabelonen for konceptet er, at Botilbud på Tværs i en aftalt periode sender et specialpædagogisk team til den pågældende kommune. Dette team tilrettelægger og opstarter projektet, ligesom de sørger for, at de af hjemkommunen ansatte medarbejdere er klædt godt på til selv at arbejde videre med borgerne i projektet, når perioden udløber.

Vores grundkoncept består af tre rimelig faste faser, der dog kan variere en smule alt efter individuel aftale om indhold og økonomi.

 • Fase 1: Udarbejdelse af specialpædagogisk behandlingsplan. Hvis der er tale om opstart af en institution: ligeledes udarbejdelse af virksomhedsplan indeholdende behandlings-, økonomi-, og ledelsesplan.
 • Fase 2: Introduktion til og undervisning i behandlingsplan og behandlingsmetoder for det behandlingspersonale, der er ansat til at arbejde i projektet. En del af dette arbejde vil foregå ved sidemandsoplæring, hvor teamet fra Botilbud på Tværs samarbejder med behandlingspersonalet om borgeren, så behandlingspersonalet bliver i stand til at løse opgaven, når perioden med hjælp fra Botilbud på Tværs’ team udløber.
 • Fase 3: I en aftalt periode efter teamet fra Botilbud på Tvært har forladt projektet, kan behandlingspersonalet få rådgivning via telefon eller skype, ligesom teamet fra Botilbud på Tværs kan komme og yde supervision på projektet et aftalt antal gange.

Ud over grundkonceptet kan der tilføjes delydelser, som eksempelvis pædagogisk udredning, hjælp til at finde en egnet bolig, ansættelse af pædagogisk personale med videre.