Visitation

Botilbud på Tværs lægger vægt på en gennemsigtig og professionel visitationsprocedure. Kommunerne modtager altid et individuelt tilpasset tilbud, som tager afsæt i den enkelte borgers støttebehov.

Det vil døgnet rundt være muligt at komme i kontakt med én fra vores visitationsansvarlige team på døgnbemandet telefon 22 69 18 11.

Visitations procedure

 

En typisk visitation til Botilbud på Tværs starter med en telefonisk henvendelse fra en kommunal sagsbehandler. På baggrund af denne henvendelse går en af Botilbud på Tværs’ visitationsansvarlige socialrådgivere i dialog med kommunen om den borger, som tænkes visiteret hertil. I dialogen afklares kommunens tanker om borgerens behov for behandling og støtte. Såfremt denne indledende samtale peger på en borger inden for Botilbud på Tværs’ målgruppe anmoder den visitationsansvarlige socialrådgiver om sagsakter, der bruges til vurdering af, hvor i vores organisation den pågældende borger ville være bedst placeret. I denne proces er der løbende fokus på støttebehov, krav og behov i forhold til den pædagogiske indsats, de fysiske rammer, samt eventuelt særlige krav til personalegruppen.

Dernæst vender vi tilbage med et tilbud i form af en beskrivelse af vores umiddelbare tanker, samt hvilke muligheder og begrænsninger der er i vores mulige tilbud. Samtidig kommer vi med et bud på pris og indsats. Såfremt der i forlængelse af dette tilbud opnås enighed med kommunen om etablering af indsatsen, udarbejdes et endeligt tilbud. Når der opnås enighed med kommunen om dette tilbud, vil vi gerne møde borgeren, og eventuelt andre interessenter, herunder psykiatri, nuværende bosted med flere. På baggrund af denne afklaring samt eventuelle tilpasninger og justeringer, der herefter laves, udarbejdes en kontrakt, samarbejdsaftaler og der indgås aftaler om borgerens indflytning.

Vores visitationsprocedure er tilrettelagt således, at vi har mulighed for at komme med alternative løsningsforslag, pege på andre tilbud eller tilbyde at indgå i særligt vanskelige forløb med henblik på at løse særlige udfordringer i forhold til samarbejde, udformning af tilbud eller dialog i problematiske situationer.

Særligt ved akutte indskrivninger

 

Botilbud på Tværs har et akutberedskab, som gør det muligt at modtage borgere omgående, såfremt anbringende kommune har et sådant ønske.  Der vil i disse tilfælde blive foretaget en hurtig vurdering af, om borgeren matcher vores målgruppe, hvorefter kommunen præsenteres for et forslag til en akut foranstaltning.