Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

På Botilbud på Tværs’ værkstedstilbud arbejdes der ud fra en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang, hvor borgeren tages i hånden og tilbydes arbejdsopgaver og aktiviteter, der er tilpasset den enkelte.

I værkstedstilbuddet holdes den faste struktur omkring dagligdagen, samtidig med at der er højt til loftet. Der skabes et helt særligt fællesskab, som borgeren bliver en del af samtidig med borgeren udvikler sig, både fagligt, socialt og ADL mæssigt.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

 

På Botilbud på Tværs har vi et værkstedstilbud, der er godkendt som Beskyttet Beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103, samt Aktivitets- og Samværstilbud efter Lov om Social Service § 104. Værkstedstilbuddet er placeret i Vesthimmerland og har i alt tolv pladser. Som udgangspunkt er brugerne borgere, som er indskrevet på Botilbud på Tværs, men én enkelt plads er godkendt således, at den kan bruges til udefrakommende borgere.

Værkstedstilbuddet er indrettet med forskellige fokusområder, således der eksempelvis arbejdes med hjulskift, træværksted og havearbejde på en del af værkstedet, imens der i en anden del af værkstedet er fokus på metal og smedeopgaver. I en lang årrække har vi fungeret som underleverandør til et større beskyttet værksted, som vi løser opgaver for ved for eksempel at samle paller, bygge stel til terrarier og lignende.

Fællesnævneren for vores værkstedstilbud er, at der er plads til alle borgere og borgerene er i fokus. Opgaverne i værkstedstilbuddet bliver til enhver tid individuelt tilpasset den enkelte borger. I værkstedstilbuddet bliver borgeren en del af et team, der i fællesskab løser en række nødvendige opgaver.

Dette giver borgeren mulighed for at opleve glæden ved at være til nytte og gøre en forskel. Der er således fokus på, at borgerne får nogle gode dage i værkstedstilbuddet, der understøtter en sund døgnrytme og bibringer borgeren livskvalitet. Vi har mange års erfaring med, at vores målgruppe profiterer af en struktureret hverdag, hvor der er mulighed for aktiviteter i vores værkstedstilbud.

For borgere som kan indgå i praktikker i lokale virksomheder, sørger værkstedstilbuddet for dette og støtter på den måde borgerne i, at komme så tæt på en normal tilværelse som muligt under hensyntagen til forudsætninger og færdigheder.

Hygge på Tværs

 

De fleste af vores afdelinger er sammenkørte projekter, hvor der bor mere end en borger, hvorfor der på den måde som udgangspunkt er mulighed for samvær borgerne i mellem under hensyn til deres respektive ønsker og motivation herfor. Flere borgere i vores målgruppe har ikke evner til at indgå i noget fællesskab, hvorfor det i mange tilfælde vil være begrænset social kontakt i mellem borgerne.

På trods af dette arrangeres der cirka én gang om måneden en hyggeaften med et tema, som borgerne kan tilmelde sig hvis de har lyst. Temaerne varierer og der er alt fra brætspilsaftener, til wellnessaftener, til kreative aktiviteter som juleklip eller juledekorationer og sæsonbetonede aktiviteter som eksempelvis fastelavnsfest.

Tidligere blev der hver sommer arrangeret en fodboldturnering, hvor afdelingernes borgere og personale i venskabelighed kæmpede mod øvrige afdelinger om æren af at vinde ”Gunderup Cup”. Fodboldturneringen blev første gang i 2018 erstattet af ”OL på Tværs”, som ligner fremtidens aktivitetsdag på Botilbud på Tværs.

Ud over disse sociale arrangementer på tværs af afdelingerne, tilbyder personalet på den enkelte afdeling at deltage i aktiviteter, som er tilpasset den enkelte beboeres individuelle interesser. Der kan være tale om en fisketur, fodbold i haven, en køretur til Vesterhavet eller noget helt andet.