BOTILBUD MED BORGEREN
I CENTRUM
Læs mere her Individuelt tilpassede botilbud jf. Lov om Social Service §§ 107 og 108.
MESTRING AF EGET LIV I EGEN BOLIG Læs mere her Socialpædagogisk støtte jf. Lov om Social Service § 85. Børne- og ungehjem Læs mere her Havhøj er et botilbud til unge i alderen 12-25 år, som visiteres hertil efter barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6. KURSER OG RÅDGIVNING I PÆDAGOGISKE,
PSYKOLOGISKE, JURIDISKE OG DRIFTSMÆSSIGE
TEMAER
Læs mere her Professionel, relevant og individuelt tilpassede kurser og rådgivning.

Døgnbemandet telefon på 22 69 18 11

Botilbud på Tværs er et alsidigt botilbud, der tilbyder en række forskellige løsninger, der alle tilpasses individuelt efter den enkelte borger.

Borgere visiteres hertil efter Lov om Social Service, men kan samtidig have forskellige strafferetlige foranstaltninger. På den døgnbemandet telefon træffes altid en visitationsansvarlig, der kan hjælpe uanset hvad klokken er.

Bliv ringet op af os!

Ønsker du at høre mere om vores tilbud, så vil vi gerne ringe dig op.

Du vil høre fra os inden for 24 timer, eller på først kommende hverdag.

Ved akutte henvendelser ring på vores døgnbemandet telefon 22 69 18 11

Tom-200x200

“Arbejdet i Botilbud på Tværs er mit liv, jeg føler, at jeg gør en forskel her og gør noget godt for borgerne.”

 

Tom, medarbejder siden 2002

Sven-ny

“På Botilbud på Tværs gør vi en forskel for de borgere vi arbejder med. Vi arbejder med livskvalitet og for at borgeren med udgangspunkt i sine egne forudsætninger udvikler sig og bliver mere selvhjulpen.”

 

Sven, medarbejder siden 2003 

Jess-200x200

“Som ansat på Botilbud på Tværs er det givende, at man kan gøre brug af sin livserfaring i arbejdet med borgerne.”

 

Jess, medarbejder siden 1998