Godkendelser og lovstof

Da de fleste af pladserne på Botilbud på Tværs er godkendt, således de kan bruges fleksibelt efter flere paragraffer, kan det være svært for udefrakommende, at danne sig et overblik. I dette afsnit er det muligt, at få et mere detaljeret overblik over godkendelsen af vores pladser.

Derudover findes der i dette afsnit en kort beskrivelse af, Botilbud på Tværs’ implementering af reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen.

Godkendelser

Botilbud på Tværs har to separate godkendelser hos Socialtilsyn Nord. En for Botilbud på Tværs, og én for Havhøj på Tværs. Nedenfor gennemgås de to godkendelser.

 

Botilbud på Tværs

Socialtilsyn Nord har godkendt Botilbud på Tværs ApS til at modtage borgere i botilbud efter Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, samt Lov om Social Service §§ 107 og 108. Botilbud på Tværs ApS har én samlet godkendelse med 33 pladser, som er fordelt på flere afdelinger. Hovedparten af pladserne er godkendt til såkaldt fleksibelt brug, således pladsen kan optages af borgere i henhold til såvel § 107, som § 108 i Lov om Social Service. Få pladser er låst til brug efter § 107 i Lov om Social Service, imens enkelte kan bruges fleksibelt efter § 43, stk. 1, nr. 6 i Barnets Lov og § 107 i Lov om Social Service.

Pladserne på Botilbud på Tværs fordeler sig således på afdelingerne:

Fragtrup har to pladser, som er godkendt, så de fleksibelt kan bruges efter henholdsvis Barnets Lov § 43 og Lov om Social Service § 107. Dog må der ikke indskrives en borger under 18 år, sammen med en voksen borger.
Gunderup har fire pladser, der kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Huset har fire pladser, der kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Klovenhøj har to pladser, der kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Lerkenfeldt har én plads, som er godkendt så den fleksibelt kan bruges efter henholdsvis Barnets Lov § 43 og Lov om Social Service 107.
Myrhøj har to pladser, der kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Strandhøj har tre pladser, der alle kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Svoldrup har otte pladser, der alle kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Søttrup har fire pladser, der kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Ullitshøj har én plads, der kan anvendes fleksibelt efter §§ 107 og 108.
Mølhøj har to pladser, der er godkendt til § 107.

 

Ud over botilbuddene har Socialtilsyn Nord godkendt 17 pladser på Botilbud på Tværs ApS’ værksteder til Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud efter Lov om Social Service §§ 103 og 104.

Botilbud på Tværs tilbyder også socialpædagogiske støtte i egen bolig efter Lov om Social Service § 85. Denne ydelse er ikke underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord, og fremgår derfor heller ikke af tilbudsportalen.

 

Havhøj på Tværs

Socialtilsyn Nord har godkendt Havhøj på Tværs til at modtage borgere i botilbud efter Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, samt Lov om Social Service § 10-. Botilbud på Tværs ApS har én samlet godkendelse med 9 pladser på samme afdeling De otte af pladserne er godkendt til såkaldt fleksibelt brug, således pladsen kan optages af borgere i henhold til såvel Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, som Lov om Social Service § 107. En enkelt plads kan bruges til døgnaflastning jf. Barnets Lov.

Databeskyttelsesforordningen på Botilbud på Tværs ApS.

 

Botilbud på Tværs ApS har implementeret og overholder såvel europæiske som nationale regler om beskyttelse af personoplysninger.

 

Dataansvarlig:

Botilbud på Tværs ApS

Nørregade 14

9640 Farsø

CVR nr. 29 31 62 79

 

Kontaktperson ved spørgsmål vedrørende dine personoplysninger:

Sanne Virenfeldt, Jurist

E-mail: sanne@tvaers.com

 

Personoplysninger karakteriseres som alle oplysninger, der alene eller som led i en oplysningskæde kan identificere en bestemt person.

Da der på Botilbud på Tværs ApS arbejdes med mennesker, er det uundgåeligt, at der registreres, opbevares og behandles en lang række både almindelige og følsomme oplysninger. Derfor modtager alle nye medarbejdere på Botilbud på Tværs ApS som led i deres oplæring undervisning i databeskyttelsesforordningen, og dermed håndteringen af personoplysninger.

Behandlingen af personoplysninger på Botilbud på Tværs sker efter behandlingsprincipperne i databeskyttelsesforordningen, således at personoplysninger:

  • behandles med lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.
  • alene behandles til et sagligt og specifikt godkendt formål.
  • kun behandles i nødvendigt omfang og slettes når det specifikke formål ophører.
  • berigtiges såfremt de er fejlagtige.
  • behandles i et sikkert system.

 

Som registreret har man ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Botilbud på Tværs’ behandling af ens personoplysninger. Disse rettigheder er følgende:

  • Retten til indsigt i hvilke personoplysninger Botilbud på Tværs ApS behandler om dig
  • Retten til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling.
  • Ret til at klage til Datatilsynet.