Til borgere og deres pårørende

Som borger på Botilbud på Tværs mødes man af personalet med respekt, interesse og omsorg. Det er altid borgerens individuelle udvikling der er i centrum, hvorfor personalets tilgange til de forskellige borgere aldrig er ens. Borgeren og dens pårørende vil opleve personale, der fungerer som tydelige rollemodeller, som tør indgå i den svære kontakt og som utrætteligt arbejder for at skabe udvikling og succes for den enkelte borger.

Til borgere og deres pårørende

 

På Botilbud på Tværs lægges der vægt på, at borgeren støttes i at have et godt og velfungerende forhold til sine pårørende. De medarbejdere der er tæt på borgeren i hverdagen deltager som en aktiv medspiller i vedligeholdelsen af en positiv og sund relation til de pårørende. Alt dette sker dog på borgerens præmisser og det respekteres, hvis borgeren har brug for en pause, eller slet ikke ønsker et forhold til sine pårørende.

Medarbejderne på Botilbud på Tværs har tavshedspligt og kan ikke udtale sig til pårørende med mindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke hertil. I samtykket skal borgeren tage specifikt stilling til, hvilke oplysninger medarbejderne må udveksle med de pårørende.

For unge borgere under 18 år, må der medmindre andet er gældende i den enkelte sag udveksles oplysninger om den unge med forældremyndighedsindehaver.