Job i Botilbud på Tværs

Som medarbejder på Botilbud på Tværs bliver man en del af et helt særligt fællesskab, der gør en uvurderlig indsats for de borgere der anbringes her. Som arbejdsgiver prioriterer Botilbud på Tværs kulturen og medarbejdernes vilkår højt.

Vi forventer, at medarbejderen går til opgaven med faglighed, engagement og troen på, at der gøres en forskel. Samtidig tilbyder vi en fleksibel arbejdsplads, hvor det forventes at medarbejderen tager ansvar og gør brug af egne erfaringer til at løse opgaven omkring beboeren.

Hvad bør ansøgningen indeholde?

 

På Botilbud på Tværs ansætter vi mennesket, og ikke uddannelsen. Det er af hensyn til de indskrevne borgere vigtigt, at vi får ansat de helt rigtige personer, der er i stand til at løfte opgaven og arbejde med borgerne i vores målgruppe. Dermed ikke sagt, at uddannelse eller relevant erhvervserfaring ikke er vigtigt.

Vores teams arbejder som selvstyrende enheder, og derfor søger vi medarbejdere, der kan se sig selv i en hverdag, hvor den enkelte medarbejder selv forventes at tage ansvar og de nødvendige beslutninger, der skal sikre, at afdelingens opgaver omkring beboerne løses.

Når du søger job på Botilbud på Tværs, er det vigtigt at vi allerede i ansøgningen kan mærke, at du har sat dig grundigt ind i vores målgruppe, samt hvordan vi på Botilbud på Tværs arbejder med borgerne.

Ansøgningen bør derudover indeholde en beskrivelse af dig som menneske, din motivation for at søge stillingen, samt information om din uddannelse, din erhvervserfaring og dine interesser.

Til brug for eventuel ansættelse har vi ydermere brug for et fyldestgørende CV.

Botilbud på Tværs modtager derfor gerne uopfordrede ansøgninger på e-mail: job@tvaers.com

Persondatapolitik for ansøgere

 

Denne persondatapolitik er gældende, hvad enten du som ansøger sender en uopfordret ansøgning til Botilbud på Tværs ApS, eller reagerer på et stillingsopslag.

 

Dataansvarlig

Botilbud på Tværs ApS er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning.

Dataansvarlig:

Botilbud på Tværs ApS

Nørregade 14

9640 Farsø

CVR nr. 29 31 62 79

 

Kontaktperson ved spørgsmål vedrørende dine personoplysninger:

Sanne Virenfeldt, Jurist

E-mail: sanne@tvaers.com

 

Retsgrundlaget for og formål med behandling af dine personoplysninger i Botilbud på Tværs ApS

De personoplysninger, som fremgår af din jobansøgning, eller som på anden vis fremkommer i forbindelse med et rekrutteringsforløb, vil alene blive anvendt og opbevaret til brug for gennemførslen af et rekrutteringsforløb, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

I din ansøgning bør du ikke skrive cpr-nr. og andre følsomme oplysninger, med mindre du mener, at det er relevant for din ansøgning.

Udtalelser

Hvis vi finder det relevant, kan du i forbindelse med et rekrutteringsforløb blive bedt om at give samtykke til indhentelse af udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

Følsomme Personoplysninger

Botilbud på Tværs ApS indhenter aldrig følsomme personoplysninger uden dit udtrykkelige og skriftlige samtykke.

Du opfordres dog til i din ansøgning eller senest ved jobsamtalen at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, som du søger.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med ansøgning af en stilling i Botilbud på Tværs ApS vil dine personoplysninger ikke blive videregivet til tredjemand.

Finder vi behov for at indhente en udtalelse fra en tidligere arbejdsgiver, vil vi til denne alene oplyse dit navn, med det formål at identificere dig. En sådan udtalelse kan dog som tidligere beskrevet kun indhentes, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

Internt i Botilbud på Tværs ApS er adgangen til dine personoplysninger begrænset til de personer i administrationen, der varetager ansættelse af nye medarbejdere.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

Botilbud på Tværs ApS overfører aldrig personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Opbevaring af dine Personoplysninger

Såfremt du ikke er tilbudt job i Botilbud på Tværs ApS, slettes din ansøgning senest seks måneder efter den er modtaget.

Modtager vi en ansøgning, som findes interessant og forventes der et opstå en mulighed for ansættelse indenfor en rimelig tid, vil kandidaten modtage en e-mail, hvor Botilbud på Tværs ApS anmoder om samtykke til, at beholde ansøgningen i ét år. Hvis der ikke sker ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest ét år fra den dag, hvor samtykke er givet. Gives der ikke samtykke slettes ansøgningen senest seks måneder efter den er modtaget jf. ovenstående.

Ansættes en kandidat, vil ansøgningen blive opbevaret i løbet af ansættelsesforholdet og slettet i forbindelse med fratrædelse.

Dine Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Botilbud på Tværs ApS og vi vil hurtigst muligt og senest i løbet af en måned vende tilbage med oplysningerne. Brug kontaktinformationen i punktet ”Dataansvarlig”. Vi gør dog opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen giver Botilbud på Tværs ApS ret til ikke at opfylde oplysningsforpligtelsen, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give dig oplysningerne.

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i hvilke personoplysninger Botilbud på Tværs ApS behandler om dig.
  • Retten til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet.