Persondatapolitik ved brug af kontaktformular

Denne persondatapolitik er gældende for alle, der anvender kontaktformularen på www.tvaers.com

Persondatapolitik ved brug af Kontaktformular

 

Dataansvarlig

Botilbud på Tværs ApS er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning.

 

Dataansvarlig:

Botilbud på Tværs ApS

Svoldrupvej 35

9640 Farsø

CVR nr. 29 31 62 79

 

Kontaktperson ved spørgsmål vedrørende dine personoplysninger:

Sanne Virenfeldt, Jurist

E-mail: sanne@tvaers.com

 

Retsgrundlaget for og formål med behandling af dine personoplysninger i Botilbud på Tværs ApS.

De personoplysninger, som indsamles via kontaktformularen er dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse. Disse oplysninger vil alene blive registreret og brugt i forbindelse med behandling og svar på din henvendelse.

 

Du bør i tekstfeltet ikke anføre yderligere personoplysninger, med mindre du mener, at det er relevant for din henvendelse.

 

Følsomme Personoplysninger

Botilbud på Tværs ApS indsamler ikke følsomme personoplysninger.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med ansøgning af en stilling i Botilbud på Tværs ApS vil dine personoplysninger ikke blive videregivet til tredjepart. Oplysningerne vil til enhver tid forblive internt i Botilbud på Tværs ApS.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

Botilbud på Tværs ApS overfører aldrig personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

 

Opbevaring af dine Personoplysninger

Alle henvendelser sendt via kontaktformularen til Botilbud på Tværs ApS, modtages i administrationens reception, hvorfra de fordeles til den medarbejder i administrationen, der kan svare på den konkrete henvendelse. Så snart henvendelsen er videregivet slettes den i receptionen.

Personoplysningerne ender i indbakken hos administrationens specialmedarbejdere, hvorfra de slettes senest to år efter nyeste korrespondance.

 

Dine Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Botilbud på Tværs ApS og vi vil hurtigst muligt og senest i løbet af en måned vende tilbage med oplysningerne. Brug kontaktinformationen i punktet ”Dataansvarlig”. Vi gør dog opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen giver Botilbud på Tværs ApS ret til ikke at opfylde oplysningsforpligtelsen, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give dig oplysningerne.

 

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i hvilke personoplysninger Botilbud på Tværs ApS behandler om dig.
  • Retten til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling.
  • Ret til at klage til Datatilsynet.